דלג לתוכן

מחלקות המועצה – יצירת קשר

תחומי אחריות 

  • ניהול תחום שיפור פני העיר (שפ"ע) ברשות, לטיפוח ושמירת חזות הישוב
  • ניהול מערך התברואה כולל וטרינריה, הדברה ואכיפת חוקי עזר ברשות
  • ניהול מערך הגינון וחזות המושבה
  • ניהול מערך האשפה והגזם
  • ניהול מערך הפיקוח 
  • יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבה 

טלפון נייד אימייל
אריק דושי  
רגב אדרבי 
אוהד עובדיה 
מזל גל 
אביבה בסון 
כינרת חג"ג