דלג לתוכן

סיכום פגישה ועדת איכות הסביבה 16.6.20

ועדת איכות הסביבה התכנסה היום, 16.6.20 במועצה – בהשתתפות נציגי התושבים:
אסף נעמן, נעמי רבינוביץ, אילה רבין, עוזי סגל, אייל מטרני, יובל לווים, ערן לוינסון.
דדי דהן מזכיר המועצה פתח את בישיבה והציג את אודי גרינפלד סמנכ"ל בתאגיד המיחזור "תמיר" שנתן סקירה על חוק האריזות,
פעולות התאגיד ופריסת התיבות הכתומות ברחבי המושבה.
אודי חידש לחברי הועדה את העובדה כי תל מונד נבחרה ונמצאת בפיילוט
של חיישנים בכל הפחים הכתומים – דבר שיאפשר ריקון הפחים בצורה אופטימלית.
דדי הוסיף ובישר כי בימים אלה נחתם חוזה לאיסוף פסולת אלקטרונית,
יוספו עוד 4 מיכלי נייר ויותקנו אשפתונים ברחובות הראשיים של הישוב.
כמו כן ייצא פרסום המתכלל את המיקומים של כל מרכזי המיחזור וריכוז פחי המיחזור.
עוזי סגל ודדי דהן הציגו את נושא שבילי האופניים וציינו כי מקטעי המסלולים הם
חלק מפריסה ארצית לחיבור הישוב עד לרכבת.
נקבע כי מזכיר המועצה ומהנדס המועצה יגאל קרז'נר ייצאו
עם עוזי סגל לסיור לאפשרות הכשרת שבילים נוספים לרכיבת אופניים.
מזל גל, מנהלת מח' הפיקוח ורישוי עסקים הציגה את עבודת המחלקה בדגש
על אכיפה בנושא כלבים משוטטים. הודגשה בדבריה העובדה כי לוכד הכלבים עובד
אך ורק ותמיד ביחד עם הפקחיות, כך שאין כל שחר לאמירה כי הוא מוציא כלבים מחצרות הבתים.
כמו כן דיווחה כי מחר ייעשה ניתור ע"י תברואן איגוד ערים לנושא היתושים והמקומות ירוססו בהתאם.
לאור ביטול הוראות החירום לא תוכלנה הפקחיות לאכוף ולתת קנסות על אי עטית מסכות במרחב הציבורי.
יחד עם זאת הן תעבורנה את ההשתלמות בנושא כדי שניתן יהיה לפעול עם חזרת צו החירום.
גינון….
נושא מאתגר לחלוטין.
דדי מבהיר כי המועצה עשתה שינוי אירגוני.
תחום זה עבר לאחריותו של רגב אדרבי. במהלך החודשיים הקרובים ילוו אותו שני אנשי מקצוע:
אחד לנושא המים מול חב' אקוואה והשני גנן מקצועי. בחודשיים אלה יעברו גינה גינה – יערכו סקר ויוכנו תוכניות עבודה מסודרות.
לשאלתו של יובל בנוגע לגינון בשכונות וולפסון, אלי כהן ושפרינצק – הבהיר מזכיר המועצה כי השטחים שייכים במשותף לדיירי השכונה.
המועצה תשמח לסייע ( בגבייה מוסדרת ובאישור מיוחד של מ. הפנים) – דבר שאינו התאפשר עד כה בשל אי הסכמה להתאגד לוועד מאוחד.
חברי הועדה ביקשו גינון בר קיימא. צמחייה ארצישראלית רב שנתית.
לבסוף, דווח על סיום פרוייקט החלפת הלדים בכל הישוב ( דבר שהוכח כחסכני במיוחד) ובפרוייקט האנרגיה הסולרית.
המשך ערב נעים.