דלג לתוכן

סיכום מליאה 8.11.21

בישיבת מליאת המועצה המקומית תל-מונד מן המניין שהתקיימה ביום שני 8/11/21  

אושרו פה אחד כל הנושאים המחויבים בהצבעה:

  • הגדלת תב"ר לנגישות 3 כיתות אקוסטיות בביה"ס רבין
  • הגדלת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות
  • אישור מחיקת חובות לחובות אבודים
  • פטור מארנונה לעמותת "נותנים מקום"
  • אישור שכר בכירים מנכ"לית המועצה.
  • כמו כן ניתן דיווח ע"י רו"ח ניר ענבי היועץ החשבונאי למועצה על הרבעון השני לשנת 2021 .

הדוח הרבעוני יכנס במהלך היום לאתר הרשמי המועצה (למרות שאין חובה לפרסם דו"חות אלו).

וזאת כחלק מהמדיניות של ראש המועצה לין קפלן לשקף את הנעשה ברשות ולהנגיש את כל המידע לציבור התושבים.

בהמשך לסדר היום של הישיבה ניתנו מענים לשאילתות בנושאים שהעלו חברי המועצה לחידוד

סוגיות וראש המועצה עדכנה על הנעשה בעבודת המועצה במהלך השבועות האחרונים.

לסיום,

דיווחה ראש המועצה על המינוי של רו"ח רו"ח טירנה ססי לתפקיד המנכ"לית של מועצה המקומית תל מונד,

לאחר שגברה על כ-200 מתמודדים שנגשו למכרז מנכ"ל המועצה.

(בדבר המינוי – תצא הודעה נפרדת).

הצלחה גדולה ומלאה לטירנה ססי.

הקלטות מלאות של הישיבות נמצאות באתר המועצה, כמו גם כל הפרוטוקולים המאושרים.