דלג לתוכן

סיור חברי הדירקטוריון

השבוע התקיים סיור עם ראש המועצה, חברי הדירקטוריון של החברה הכלכלית

ואנשי המקצוע במועצה בשכונת היערות 105.

כמה נקודות בהם עודכנו חברי הדירקטוריון:

* שיתוף ציבור בנושא השצ"פ המרכזי באזור יתקיים בעוד כ-3 שבועות – תשלח על כך הודעה.

* עד לחגים הקבלן ינקה את האבק.

* ממשיכים ללחוץ על חברת החשמל להארת כל השכונה.

* מדרכה מהרימון אמורה להסתיים לקראת שנת הלימודים תשס"ב כדי לאפשר מעבר רציף ובטוח* לילדים.

* נשלחו כל האישורים לדואר על מנת לקדם הצבת תיבות הדואר באזור.