דלג לתוכן

סיור בשכונת וולפסון

סיור בשכונת וולפסון.
היום, 14.2.21 התקיים סיור בשכונת וולפסון וזאת בהמשך לסיורים בשכונות אחרות בישוב.
ראש המועצה לין קפלן רואה חשיבות גדולה בביקורים אלה בהתאם להחלטתה לבחון מקרוב את הצרכים של כל שכונה ושכונה ולתת מענה הולם ומקצועי עפ"י לוחות זמנים מציאותיים ומיטביים.
בסיור בשכונת וולפסון השתתפו מלבד ראש המועצה לין קפלן גם מזכיר המועצה, מהנדס המועצה, אחראי על חזות הישוב, מנהל הפרוייקטים בחברה הכלכלית וחברי מועצה.
ראש המועצה הנחתה כבר במהלך הביקור להכין תוכנית עבודה מסודרת לשדרוג וטיפוח השכונה שהוזנחה זמן רב.
התוכנית תובא לידיעת התושבים.
תודה לחבר המועצה דודו גרינברג על קידום הנושא.
בהזדמנות זו תודה מיוחדת לתושבים שהשתתפו בסיור על המעורבות וקבלת הפנים.