דלג לתוכן

סיור במועצה תוך כדי מפגש חינוך

באחד ממפגשי תושבים שנוהגת לקיים ראש המועצה, ניגש אליה תלמיד בחטיבה, שאל והתעניין על עבודת המועצה.

ראש המועצה הזמינה אותו, הנושא תואם והשבוע התקיים המפגש.

גיא, תלמיד כיתה ז', נכח בישיבה שדנה בנושא חינוך, ולאחר מכן נערך לו סיור במחלקות המועצה,

קיבל הסברים וקיבל תשובות לשאלות שהועברו על ידי חבריו ללימודים.