דלג לתוכן

סיוע להבטחת בטחון תזונתי על רקע משבר הקורונה

תושבים יקרים ,

בהמשך לפרסומים באמצעי התקשורת ובהמשך למבצע המתנהל ע"י משרד הפנים לחלוקת תווי מזון למשפחות הזכאיות לכך.

מצ"ב פרסום אמות מידה וכללים הקובעים את אוכלוסיית הזכאים  ⇐ פרסום משרד הפנים 

תושבים הסבורים שהינם זכאים לתווי המזון מכוח אמות המידה שנקבעו, יכולים להגיש בקשה באמצעות
הטופס המקוון.

לעיון באמות המידה לגבי הזכאות לקבלת תווי המזון – לחץ כאן ⇐ זכאות 

להגשת בקשה בטופס מקוון – לחץ כאן ⇐ טופס 

לתשומת לבכם:

המועצה אינה אחראית על חלוקת תווי המזון.

תווים אלו יחולקו באופן ישיר לזכאים ע"י חברת "שופרסל" בע"מ, שזכתה במכרז
שמשרד הפנים פרסם לצורך כך.

יש להגיש בנוסף למילוי הטופס את כל המסמכים שנדרשים ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.
במידה ולא יושלמו כל הפרטים ולא יצורפו כל המסמכים, הבקשה לא תטופל.

בברכת בריאות טובה

המועצה המקומית תל-מונד