דלג לתוכן

מיזם חדש – מהגן לכיתה א'

אתגר גדול עומד בפני הרשות – היערכות למעבר מהגן לכיתה א' לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.
הנושא עלה בפגישות בהן השתתפו יועצות בתי הספר, צוות השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציגות פיקוח משרד החינוך ומחלקת החינוך במועצה.
בפגישות אלו גובשו קווים מנחים לתכנית "נותנים יד" – כשהמטרה העיקרית: השקת תכנית ייחודית למתן מענים רגשיים, חברתיים ולימודיים בעקבות הקורונה.
קווים מנחים:
1. היערכות מוקדמת של צוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר לקראת
המעבר הצפוי לכתה א' – צוותי השירות הפסיכולוגי והגננות ידגישו את
ההכנה בגני הילדים, יועצות בתי הספר יובילו תכנית עם צוות בית הספר
ליצירת מעבר נוח ומיטבי לילדים, תוך מתן מענים רגשיים, לימודיים
וחברתיים.
2. היכרות של ילדי גני הילדים עם בתי הספר, באמצעות מפגשים מקוונים
ובמידת האפשר – ביקורים פיזיים.
3. חפיפה: יתקיימו מפגשים סדורים בין צוותי הגנים לצוותי בתי הספר
לתיאום ציפיות לקראת המעבר. מידע ספציפי בנוגע לילדים, יועבר רק
באישור ההורים, כמובן.
4. שיתוף הורים: יועבר סקר עמדות להורי הילדים, בשיתוף הנהגת הורי גני
הילדים. הסקר ייבחן את החששות העיקריים והשאלות המרכזיות
הנוגעות למעבר. בהמשך, יתקיים מפגש להורים עם צוותי בתי הספר,
השירות הפסיכולוגי-חינוכי ומחלקת חינוך – בשיתוף הנהגת ההורים –
על מנת להתייחס לממצאי הסקר.
5. מפגשים כמו גם הרצאות להורים תתקיימנה סביב נושאים שיגובשו ביחד
עם הצוות החינוכי וועדי ההורים.
יועצות בתי הספר, צוות השירות הפסיכולוגי-חינוכי וצוות מחלקת החינוך זמינים לענות לכל שאלה.