דלג לתוכן

נגד הקורונה! המועצה במבצע חיטוי כל הגינות הציבוריות ביישוב

היום , 16.3.20 המשיכו עובדי המועצה במבצע חיטוי כל מגרשי המשחקים בגינות הציבוריות.
ראש המועצה עו"ד שמואל סיסו הנחה את מנהלת רישוי ופיקוח הגברת מזל גל לקבל את הוראות והנחיות לביצוע חיטוי וריסוס במרחבים הציבוריים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

עו"ד שמואל סיסו : אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ולא פשוטה.
בעקבות ההגבלות ,ההנחיות ואמצעי הזהירות בקשתי לדאוג למקומות בהם ילדינו נמצאים ומשחקים."
תודות לרפי עמר, עובד התחזוקה של החברה הכלכלית על הרתמות מיידית ועבודה מקצועית.