דלג לתוכן

משרד הפנים אישר תקציב פיתוח לשכונת היערות 105

מזל טוב ובשעה טובה!

משרד הפנים אישר למועצה פתיחת תב"ר ע"ס 3.5 מיליון ש"ח לאחר מספר פעמים שנושא פיתוח שכונת היערות לא אושר ע"י חברי המועצה:

דודו גרינברג. מירב דין, סיגל שמבירו זהבי, אבי אליהו, דוד חיות, עינת קידרון ומירי פלג וילנסקי.

משרד הפנים נענה לבקשת המועצה לאחר שהכיר את החשיבות הגדולה בשמירה על בטיחות חיי התושבים המתגוררים בשכונת היערות.

הסכום מיועד להמשך פיתוח מדרכות והסדרי תנועה.

תזכורת:

תקציב פיתוח השכונה לא אושר במשך מספר חודשים, למרות שכספי הפיתוח ששילמו תושבי היערות נועדו למטרה זו והצטברו בחשבון ייעודי.

המועצה בקשה ממשרד הפנים אישור חריג של התב"ר ללא אישור מליאה.