דלג לתוכן

מקדמים פריסת תשתית לסיבים אופטיים

בכוונת המועצה לקדם פריסה של תשתית סיבים אופטיים ביישוב כך שסיב אופטי יגיע לכל בית.
תשתית הסיבים האופטיים תעמיד לרשות התושבים תשתית מתקדמת, אמינה ובעלת רוחב פס גבוה במיוחד.
על מנת להתאים ולאפיין בצורה מיטבית את התשתית החדשה, אנו מצרפים שאלון ונשמח לקבל,
במסגרת תשובותיכם לשאלון זה, את עמדותיכם לגבי התשתית החדשה המוצעת.
תודה על שיתוף הפעולה.