דלג לתוכן

מפגש מינהלת חינוך

מפגש ראשון של מינהלת החינוך היישובית בהשתתפות

ראש המועצה, מנהלת אגף החינוך, מנהל מח' הגיל הרך, כל המנהלות והמנהל של מוסדות החינוך,

מפקחות המוסדות השונים (מפקחות הגנים, בתי הספר, חינוך מיוחד, ייעוץ).

 

הדיון היה פתוח, מפרה ופורה.

תודה לכל השותפים לעשייה החינוכית המשמעותית הנעשית ביישוב.

בתחילת המפגש אחלה ראש המועצה הצלחה למנהלת "נוף ילדות" ו"שלנו"

שעברו את המכרז על מלוא החופן מחמאות.?