דלג לתוכן

מענה לשאלות הבהרה – מכרז 5/2019 לאספקה והתקנה של חיפויים למוסדות חינוך