דלג לתוכן

מענה לשאלות הבהרה מכרז טמונים.

מצורף בזה מענה לשאלות הבהרה מכרז טמונים.

מענה לשאלות הבהרה מס' 2