דלג לתוכן

מענה לשאלות הבהרה למכרז 2/2019 אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה