דלג לתוכן

מענה לשאלות הבהרה למכרז 10/20 – למתן שירותי גביה (פ.9.11.20)