דלג לתוכן

מענה לשאלות הבהרה למכרז מס' 13/2022 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת משטח מועצה