דלג לתוכן

מ"ניצנים" באהבה

שיהיה בהצלחה
בהמשך הדרך – בחטיבה!
מראה משמח ומלבב עין נראה הבוקר בכניסה לקרית החינוך.
הורי התלמידים של ביה"ס ניצנים קידמו
את פני ילדיהם בוגרי שכבת ו' – בשלטי ברכות.
ב ה צ ל ח ה