דלג לתוכן

ממשיכים עם הפיתוח

בתחילת השבוע הקרוב תחלנה עבודות הפיתוח לשדרוג רח' הנרקיס + רח' הארבל לרווחת התושבים!

רח' הארבל – העבודות תכלולנה:

  • סלילה רח' משולב ותאורה

רח' הנרקיס העבודות תכלולנה:

  • הסדרת צומת ההדס-הנרקיס
  • מיתון תנועה והרחבת מדרכות לצורך הגדלת בטיחות הולכי הרגל
  • עבודות ניקוז ותאורה, ביצוע עבודות קרצוף וריבוד הכביש
על מנת להקל על התושבים תתבצע העבודה בשעות היום עפ"י הסדרי תנועה (אישור המשטרה)
ובמינימום מטרד לתושבים והסביבה.
כמו כן ייעשה תיאום עם אגף החינוך והנהלת גני הילדים על מנת לאפשר הגעה בטוחה לגנים.
בנוסף, המועצה בקשה מהקבלן המבצע לעדכן באפליקציית "Waze" על חסימות באיזורי העבודה.
רח' הנרקיס הינו אחד מהעורקים החשובים המחבר בין רח' הדקל ושכונת הנוטעים (מתחם 89),
מעבר לבית ספר "נוף ילדות" ולגני הילדים "הנרקיס" ו"ההדס".
אנו מבינים את אי הנוחות ומבקשים להתאזר בסבלנות.