דלג לתוכן

מליאת המועצה מיום 13.12.17

ביום רביעי, 13.12.17 התקיימה ישיבת מליאת המועצה המקומית בה אושר תקציב המועצה השוטף לשנת 2018. כמו כן אושר בישיבה זו התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018.
בישיבה, אותה ניהל ראש המועצה עו"ד שמואל סיסו השתתפו בנוסף לחברי המועצה: נועה אתגר, מרק ויין ונשאת כיוף, גם מזכיר המועצה דדי דהן, הגזברית שרה חיים, רו"ח יובל אהרוני – מבקר המועצה, עו"ד גיתית שרמן היועצת המשפטית למועצה וניר ענבי היועץ החשבונאי למועצה.
התקציב השוטף לשנת 2018 עומד על 90,133 מיליון ₪ כאשר כ-50% (!!!) מכלל התקציב מיועד לנושא החינוך שהמועצה מייחסת לו חשיבות רבה ומהווה את ספינת הדגל של תל-מונד.

ראש המועצה דיווח, בסיפוק רב, לנוכחים על הדרך הנפלאה שבה נפתחה השנה שנת הלימודים וסיפר על ההשקעה העצומה בשיפוצי קיץ שכללו רכישות וגינונים תוך שיתוף מנהלי בתי הספר וועדי ההוריים המוסדיים.
השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2018 מסתכמת לסך של כ – 9.993 מיליון ₪ לעומת סך של – 7,347 בתקציב שנת 2017. בתקופת ראש המועצה הנוכחי גדל תקציב החינוך בסך 2.646 מיליון ₪.
כמו כן ניתן להבחין בתקציב כי השתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2018 מסתכמת לסך של כ – 2,807 אלפי ₪ לעומת סך של – 2,673 אלפי ₪ בתקציב שנת 2017 דהיינו התקציב גדל ב-134,000 ₪.
בנוסף, משקיעה המועצה תקציב גדול לנושא הניראות. סה"כ התקציב לשנת 2018 לשירותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים ומדרכות , אירועים, פיקוח וכו' מסתכם לסך של – 15.511 מיליון ₪ המהווים שיעור של כ – 17.2% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 6.921 מיליון ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של – 8.590 מיליון ₪.

היועץ החשבונאי למועצה ניר ענבי ציין כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס למועצות אחרות במצב סוציואקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.
כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות אחרות וזאת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-81%) מארנונה למגורים בלבד וללא הכנסות מאיזור תעוקה.
לסיום הבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלה ובאם יהיו קיצוצים נוספים מצד משרדי הממשלה השונים או כל שינוי אחר במחירים , תידרש התאמת נוספת של התקציב.
ראש המועצה עו"ד שמואל סיסו הדגיש כי בנוסף לכל זאת, הוא מייחס חשיבות גדולה מאוד לנושא השירות לתושב, ודיווח לנוכחים כי בקרוב יעלה אתר חדש ומונגש ותושק אפלקצייה יישובית שבה יוכל כל תושב לדווח בזמן אמת לתהליך זרימה של קבלת דיווח וטיפול מהיר ויעיל.

שמואל סיסו : "לעניין תקציב הפיתוח, אני מבקש להדגיש שעד עתה אישרנו די הרבה תב"רים ויש לפנינו עוד הרבה עבודות פיתוח, בין היתר כמו: שיפוץ האודיטוריום בבית החינוך רבין, שיפוץ מועדון הקשיש, פיתוח רח' הדקל-הלורד, הקמת מעגל תנועה בשקד-תאנה, העתקת מחסני המועצה וחניון לרכב כבד ליד מתחם 105, שיפוץ מקלטים, פיתוח מתחם 89 ופיתוח השצ"פ הגדול של שכונת אבני חן, גינונים באיי התנועה, שיקום ושדרוג בשכונות הוותיקות, בניית 2 אולמות ספורט בבית ספר "נוף ילדות" ו"אור תורה", שיקום מגרש הכדורגל והיכל הספורט, הצללות ושיפוץ מגרשי משחקים ועוד ועוד. אני חייב להדגיש כי היתה הזנחה עצומה של שנים. בישיבה נוספת שהתקיימה לאחר ישיבת התקציב אושר תב"ר לרכישת משאית טאוט במימון קרנות הרשות שתעבוד 6 ימים בשבוע (במקום פעם בשבוע היום), פתיחת תב"ר תכנון ביה"ס יסודי נוסף ואושרו חוקי עזר בנושא איכות הסביבה ומניעת מפגעים המחליפים את חוקי העזר הישנים שאינם רלוונטיים עוד לתקופתנו.
אני מביע את תקוותי שעם אישור איזור התעסוקה ומהלכים נוספים עליהם אנו עובדים, נוכל להגדיל את הכנסות הישוב – לרווחת התושבים.
זו הזדמנות נפלאה להציג את תוכנית העבודה שלנו לשנה הבאה ואני מודה לכל השותפים לעשייה ".