דלג לתוכן

מכרז פומבי 14/2021 להפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצה