דלג לתוכן

מכרז פומבי 115/2021 רכז/ת פרויקטים קהילתיים – שי"ל מרחב תעסוקה