דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 7/2021 להפעלת חוגים במסגרת תל"ן בגני הילדים