דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 3/2020 לבניית גני ילדים

להלן מסמכי המכרז במלואם – יש ללחוץ על השורה הרלוונטית לפתיחת המסמך:

פרטי המכרז 

מפרט טכני

כתב כמויות 

מסמכים נלווים : 

רשימות תכניות מסמכים נוספים
רשימת אלומיניום  תכנית קומת כניסה חתכים
רשימת מסגרות תכנית קומת כניסה תקרה אקוסטית חזיתות
רשימת נגרות תכנית העמד על הקרקע דוח קרקע והנחיות לביסוס
רשימת גמרים למכרז תכנית גגות פרטי בניה
רשימת תכניות תכנית קירות תומכים אישור כבאות והצלה
רשימת תכניות קונסטרוקציה תכנית השקיה  הארקת יסוד
תכנית הפניה לפרטים הארקת יסוד פרטים
תכנית צמחיה הגשה חלק א'
תכנית פיתוח 1 הגשה חלק ב'
תכנית פיתוח 2 טבלת עמודים וקירות
תכנית יסודות
תכנית למפלס קרקע
תכנית זיון עליון למפלס קרקע
תכנית זיון תחתון למפלס קרקע
תכנית תקרה 
תכנית זיון עליון למפלס תקרה 
תכנית זיון תחתון למפלס תקרה
תכנית זיון קורות למפלס תקרה
תכנית זיון רצפת ממ"מ 
תכנית בטיחות מאושרת
תכנית גג
תכנית גג מיזוג
תכנית גג מתקן חשמל מאור כוח ותקשורת 
תכנית חשמל התחברות לפיתוח
תכנית לוחות חשמל 
תכנית מתקן חשמל מאור כוח ותקשורת
תכנית קרקע מיזוג ואינסטלציה
תכנית קרקע מיזוג