דלג לתוכן

מכרז פומבי 8/2018 להפעלת מזנון בקריית החינוך ע"ש רבין – תיקון