דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 12/2019 לשירותי הסעות למסגרות רווחה ושירותי הסעות נוספים