דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 110/2020 – אב בית/ איש תחזוקה בבית הספר