דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 102/2020 עובד אחזקה כללי