דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 1/2019

שירותי שמירה, אבטחה וסיור במוסדות חינוך,
מוסדות ציבור ואבטחת אירועים