דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 02/2020 לביצוע עבודות פיתוח

 מסמכי מכרז מס' 02/2020 לביצוע עבודות פיתוח

לפרטי המכרז ⇐  

ביצוע עבודות פיתוח נוספות בתחום תב"עות 105א', 148ד' ו-184 בתל מונד

 

למפרט המכרז⇐  

למפרט המלא ותנאיו 

 

מסמך הבהרות⇐  

מסמך הבהרות ושינויים 1

 

מסמך הבהרות⇐  

מסמך הבהרות ושינויים 2

 

תרשים 1 ⇐  

תנוחה

 

תרשים 2 ⇐  

לוח חשמל 

 

תרשים 3 ⇐  

לוח חשמל – מגרשי ספורט

 

תרשים 4 ⇐  

מרכזיית מאור

 

תרשים 5 ⇐  

תוספת למרכזייה קיימת 

 

תמונה 1 ⇐  

שצ"פ מרכזי 1 – איזור מתקני כושר

 

תמונה 2 ⇐  

שצ"פ מרכזי 2

 

תמונה 3 ⇐  

שצ"פ מרכזי 3