דלג לתוכן

מכרז מס' 5/2023 להפעלת תכנית "קהילה תומכת"