דלג לתוכן

מכרז מס' 5/2020 – ביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח רחוב ההדרים