דלג לתוכן

מכרז מס' 5/2019 – אספקה והתקנה של חיפויים למוסדות חינוך