דלג לתוכן

מכרז מס' 4/2020 להפעלת מערך החניה והפיקוח