דלג לתוכן

מכרז מס 12/18 – תכנון והקמת קיר טיפוס

מכרז לתכנון ולהקמת קיר טיפוס על גבי קיר אולם הספורט של המתנ"ס

מסמכי המכרז:

נוסח סופי מכרז קיר טיפוס 30 באפריל

תשובות לשאלות הבהרה