דלג לתוכן

מכרז מס' 114/2020 אב בית / איש תחזוקה בבית הספר