דלג לתוכן

מכרז מס' 10/2020 למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי המועצה ממקורות עצמיים