דלג לתוכן

מכרז מס' 03/2022 לביצוע עבודות פיתוח וגינון ברחוב הארבל בתל-מונד

מס' המכרז שם המכרז תאריך סופי להגשה  כתב כמויות ומסמכים נלווים
מכרז מס' 

03/2022

לפרטי המכרז לחצו כאן 

ביצוע עבודות פיתוח וגינון ברחוב
הארבל בתל מונד
12.1.23

בשעה 12:00

כתב כמויות 
מפרט טכני
שרטוט טכני 1
שרטוט טכני 2
מפרט חשמל
תכנית תאורה שרטוט 1
תכנית תאורה שרטוט 2