דלג לתוכן

מכרז גינון מס 9\2018.

שלום רב

המועצה המקומית תל מונד מודיעה על דחיית הגשת המכרז 9\2018 

ניתן להגיש את מסמכי המכרז עד לתאריך 29.7.2018 בשעה 15:00.

 

 

מכרז מס' 9/2018
טיפול, אחזקה, שדרוג ושיקום שטחי גינון
בתחום המועצה .   

המועצה המקומית תל מונד מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות טיפול, שידרוג,שיקום ואחזקת שטחי גינון במועצה המקומית תל מונד, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו המצ"ב.

 

מכרז גינון

נספח ב

נספח ג – עבודות נוספות ופיתוח

נספח ה – כתב כמויות ומחירים לאספקת חומרים ולעבודות נוספות

נספח ו – דוגמא לתכנית עבודה חודשית

נספח ח – הוראות בטיחות

תשובות שאלות הבהרה – מכרז גינון – 9-2018