דלג לתוכן

מינוי דפנה דעי סגנית למנהלת בי"ס "אור תורה"

הרינו לעדכן על מינוי דפנה דעי סגנית המנהלת – למנהלת בי"ס הממלכתי דתי "אור תורה".

בהמשך להודעתו של הרב איתמר משה, מנהל בית הספר "אור תורה" על יציאה לחופשה,

ועל פי החלטת משרד החינוך מונתה סגנית המנהלת דפנה דעי כמנהלת בית הספר.

מיד עם הודעתו של הרב איתמר משה על היציאה לחופשה,

המועצה פעלה וממשיכה לפעול בתאום מלא עם משרד החינוך ושמה דגש על המשך הפעילות

התקינה והסדירה של בית הספר "אור תורה".

בהצלחה לדפנה.