שינוי בהנחיות למחזור בקבוקי פלסטיק גדולים מ- 01.12.2021!

מיום 1 בדצמבר 2021 חל מנגנון חוק הפיקדון גם על מכלי משקה בנפח 1.5 ליטר ועד 5 ליטרים (כולל), בדומה למכלים הקטנים.

מהלך של המשרד להגנת הסביבה להפחתת הפסולת המוטמנת ולעלייה במִיחזור.

ע״פ הנחיות של ״המשרד להגנת הסביבה״:

מ- 01.12.2021 מחזירים לבתי העסק מכלי משקה ריקים מסומנים לפיקדון (עד 50 מכלי משקה ריקים מסומנים ביום) ומקבלים תמורתם את דמי הפיקדון.

על בית העסק לקבל את מכלי המשקה הריקים המסומנים ולהשיב את דמי הפיקדון גם אם לא נקנו באותו בית עסק. בית העסק חייב להחזיר את דמי הפיקדון במזומן.

יש להחזיר מכלי משקה תמורת דמי פיקדון בבתי עסק הגדולים מ-28 מ"ר שמוכרים בהם מכלי משקה כגון חנויות הנוחות, רשתות השיווק ומַכולות. (המידע נלקח מאתר ״המשרד להגנת הסביבה״)

בעקבות מהלך זה, בצעד ארצי, צפוי כי המחזוריות לאיסוף בקבוקי פלסטיק יצאו ע״י תאגיד אל״ה מהמרחב הציבורי אחרי חודש דצמבר 2021.

אם בסופר מסרבים לקבל את הבקבוקים ניתן להגיש תלונה

לפרטים נוספים: לחצו כאן

אז לאן משליכים בקבוקי משקה גדולים שאינם מסומנים ובקבוקים גדולים אחרים?

בקבוקי משקה ריקים שאינם מסומנים –  ניתן יהיה להשליך למיחזוריות לבקבוקים עד סוף דצמבר, בסידור מיוחד עם תאגיד תמיר.

ברגע שהמיחזוריות יצאו מרשות הציבור, ניתן יהיה להשליכם בפח הכתום.

בקבוקי פלסטיק ריקים אחרים – אקונומיקה, שמפו ומרככי כביסה –  יושלכו מחודש דצמבר והלאה לפח הכתום בלבד.

שימו לב – בכל מקרה אין להשליך בקבוקי פלסטיק לפחים הירוקים!

יש להחזיר לבתי העסק מכלי משקה ריקים מסומנים בלבד