דלג לתוכן

מיזם "נשק וסע" חזר לפעול בבית ספר "ניצנים"

גשמי ברכה קדמו את ההורים הפעילים.

לרגל הפתיחה יצאה ראש המועצה לין קפלן עם הגורמים המקצועיים במועצה:

מנהלת אגף החינוך, מנהל אגף התיפעול, אחראי השפ"ע והפקחית לעקוב מקרוב אחר ההתנהלות ולסייע להורים.

תודות למיטל טרר המנהלת את הפרוייקט ב"ניצנים" וליו"ר הנהגת ההורים סיגל לוי על התנעת המיזם.

למעשה, מהיום, הפרוייקט של "נשק וסע" פועל בכל בתי הספר.

ההורים מתבקשים לשמור על כללי הזהירות ולפעול בהתאם להנחיות.

ב ה צ ל ח ה.