מטה בטיחות בדרכים תל מונד

תפקידי מטה הבטיחות: 

אחראי להכין תוכנית עבודה שנתית, מותאמת תקציב, וליישמה.
אחראי לנצל את תקציב מטה הבטיחות לייעודו, עפ"י הקריטריונים לתקצוב.
לתת מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי הישוב ע"י יזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה, והקהילה.
לנהל בסיס מידע על תאונות הדרכים בתחום הרשות, וכל מידע מועיל אחר לקידום הבטיחות בדרכים.
להיות הגורם המתכלל את כל הגופים בעירייה ומחוץ לה, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות.
מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
להיות מעורב בכל עניין שקשור לבטיחות בדרכים.
יו"ר המטה לבטיחות בדרכים תל מונד  – לין קפלן ראש המועצה

פרטי התקשרות

מחלקת פרט וחינוך מיוחד

ליהי ארגוב גוטסמן
מנהלת מחלקת פרט וחינוך מיוחד
09-7774109