דלג לתוכן

מידע ורישום לשנת הלימודים תשפ"ב

הרשמה לגני ילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ב

מועד ההרשמה הינו בין התאריכים 14/01/2021 עד 03/02/2021

מידעון גני ילדים     מידעון כיתה א'

     טפסים 

  ⇐  כניסה לאתר הרישום 

 

  ⇐ כניסה להרשמה צהרוני גנים

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

עדכון בעניין רישום לגני הילדים 

בהמשך לפגישה שנערכה עם ראש המועצה, לין קפלן, והנהגת הורי גני הילדים, עודכן צפי האכלוס, ונערכו שינויים קלים, בתיאום עם הנהגת ההורים:

לתושבי אזור רישום מערבי: 

  1. גן חדש 1 , ברחוב הזורע,  יהיה גן לגילאי 4-3 (טרום-טרום-חובה +  טרום חובה)

 לתושבי אזור רישום מזרחי: 

  1. גן הדקל , ייפתח לרישום כגן לגילאי 4-5 (טרום-חובה + חובה) 
  2. גן הרותם, גן לגילאי 3 (טרום-טרום-חובה)  – הגן מיועד גם לתושבי אזור הרישום המזרחי
  3. גן הגפן יישאר – כבעבר – גן לגילאי 3 בלבד (כולל צהרון)

 דגשים נוספים

  • אנו שמחים להודיעכם, שעל מנת להקל על תושבים חדשים, נאפשר השנה רישום של תושבים חדשים באתר הרישום (חשוב לצרף המסמכים המתבקשים, וכן לבצע שינוי כתובת עד יוני 2021)
  • לאור בקשת הנהגת הורי הגנים שגביית כספי ההורים תתבצע על ידי המועצה, הרישום כולל בקשה למתן פרטי כרטיס אשראי לצורך גביית תשלומי הורים.
    פירוט  צפי התשלומים (סכום מדויק ומועד הגבייה בפועל יעודכן בהמשך לפי הנחיות משרד החינוך, וייגבה בתחילת שנת הלימודים):

ביטוח תאונות אישות             49 ₪
סל תרבות                               72 ₪
תל"ן , חוגים (עד 3 שעות)      597 ₪

  • גם השנה, ניתן לציין בסעיף ההערות באתר הרישום – שמות של  עד 2 חברים, שתרצו שיהיו בגן עם ילדכם.