בעל עסק, תוכל לפנות לרשות המקומית כדי לקבל מידע על תהליך מתן רישיון עסק והתנאים הנדרשים .

מצ"ב קישורים נבחרים של נותני האישור

כבאות והצלה

הגנת הסביבה 

משרד העבודה

משרד הבריאות

משטרה

משרד החקלאות