דלג לתוכן

מחלקת חינוך

מנהל המחלקה: אילן הדס
טלפון: 09-7774109
מזכירה: דורית כהן
קבלת קהל: א, ב, ד, ה 12:00 – 08:00
טלפון: 7774107 -09

 

החזון "תל מונד מקום של חינוך" מתורגם למדיניות שבה עומד החינוך, על כל היבטיו ומרכיביו, בראש סדר העדיפויות של הנהגת המושבה

ילדי היישוב מגיל 3 עד גיל 18 מוצאים את מקומם במערכת החינוך. כ- 3,500 תלמידים לומדים כיום במסגרות לימוד שונות: בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, במסגרת החינוך המיוחד, בחינוך הממלכתי, ובחינוך הממלכתי דתי. מערכת החינוך העל יסודית נותנת מענה גם לתלמידי צורן, ואילו מערכת החינוך הממ"ד מארחת את תלמידי אבן יהודה.

כחלק מרכזי של המדיניות היישובית הציבה תל מונד בראש מעייניה את תחומי החינוך, מתוך כוונה להטמיע נושאים אלה על היבטיהם המגוונים בחיי הפרט והקהילה. אמונה בפוטנציאל הטמון בכל אדם, טיפוח התלמיד והמחנך, הגעה להישגים לצד הקניית ערכים, הם חלק מעקרונות היסוד של החינוך בתל מונד.
מחלקת החינוך במועצה מספקת את המענה הטוב ביותר האפשרי לכלל צרכי החינוך של האוכלוסייה על כל רבדיה, הן בחיי היום יום והן בפרויקטים ייחודיים, כאשר יעדים מרכזיים הינם:
הגדלת מספר הזכאים לתעודת בגרות
צמצום מספר התלמידים הנפלטים מהמערכת החינוכית
תמיכה במלגות בסטודנטים מהיישוב
צמצום פערים לימודיים בקרב התלמידים

מחלקת החינוך משקיעה משאבים רבים בטיפוח מוסדות החינוך במושבה, לילדים מגיל הגן ועד התיכון, הן על ידי השקעה בשיפור תנאי הלימוד הפיסיים, בשיפוץ ובהצטיידות בגנים ובבתי הספר, והן ע"י פעולות העשרה בתחומי עניין מגוונים. העידן המודרני מעמיד אתגר מורכב למערכת החינוך לחזק את החינוך לערכים, לאהבת העם והארץ בצד פיתוח וחדשנות טכנולוגית ופדגוגית, שתכין את התלמידים לחיים בחברה עתידית.

לכן צועדת המערכת לקראת מהלך יישובי נרחב של מעבר מבתי ספר לבתי חינוך, שאיננו רק שינוי סמנטי אלא שינוי מהותי שכוונתו לתת דגש לתהליכי חינוך יחד עם תהליכי למידה, ובו יעסקו בחינוך בחברה דמוקרטית והומניסטית עם דגש לערכים יהודיים. לצורך כך פועלת מערכת ארגונית הכוללת כח אדם מיומן הפועל במגוון נושאים, ומושקעת עבודה פדגוגית נרחבת הנתמכת במשאבים כספיים, כדי לממש את מגוון מטרות אלו.

מערכת החינוך המיוחד נותנת מענה לצרכים המיוחדים של תלמידים. צמצום פערים לימודיים ושיפור למידה נעשים ע"י מתי"א במסגרת שעות הלימודים. הדרכה והכוונה מיוחדים מבוצעים ע"י צוותי הפסיכולוגים בשירות הפסיכולוגי, הפעלת מועדוניות משפחתיות ופעילויות מגוונות נוספות בתחומי רווחה חינוכית, ושילובם של תוכניות כגון: חינוך לפסגות ותגבור למידה ע"י קרן סקטא רש"י.

המחלקה מחולקת למדורים ולבעלי תפקידים שונים:

השירות הפסיכולוגי – הנותן מענה ותמיכה לתלמידים במסגרת מוסדות החינוך
מדור גני ילדים – הפועל ותומך בכל מסגרות החינוך בגיל הרך.
קב"ס- קצינת בקור סדיר העוסקת בטיפול בתלמידים ונוער שיבוצם במערכות החינוך השונות ומניעת נשירה.
מערכות החינוך הנמצאות באחריות המחלקה
23 גני ילדים
4 בתי ספר יסודיים (3 ממלכתיים ואחד ממ"ד)
בית ספר על יסודי 6 שנתי
שרות פסיכולוגי – חינוכי

""