מחלקת ביטחון וחירום

תומר כץ
מנהל ביטחון יישובי

ליאור מאיר
קב"ט מוס"ח

לירז ריעני
מזכירת ביטחון