דלג לתוכן

לרכישת מכונת טיאוט יעודית

מכרז מס' 6/2018
לרכישת מכונת טיאוט יעודית
עבור המועצה המקומית תל מונד.

  מכרז רכישת מכונות טיאוט