דלג לתוכן

כניסת תלמידים לבתי הספר והגנים

לידיעת הורי התלמידים:
בהמשך לפרסומים בעניין כניסת תלמידים לבתי הספר וגני הילדים ב- 1.9.21:
במשרד החינוך מבהירים כי כניסת התלמידים לבתי הספר ולגני הילדים ביום רביעי הבא,
בתאריך ה- 1.9, תתבצע בהתאם לחוק לימוד חובה, אשר מחייב את כניסת התלמידים למסגרות החינוך.
בתוך כך, נושא זה אינו מצוי בסמכות מנהלי מוסדות החינוך או משרד החינוך זה מעוגן בחקיקה. זאת ועוד, הקבינט לא שינה זאת.
במשרד מוסיפים, כי ההורים הם שותפים משמעותיים במאמץ הלאומי להחזרת תלמידי ישראל לבתי הספר ולגנים,
ולכן אנו שבים וקוראים להם לשתף פעולה בביצוע כל הצעדים הנדרשים לחזרה ללימודים,
ובהם הבדיקות המהירות במהלך הימים שני ושלישי בשבוע הבא, 30.8-31.
צעדים אלה נועדו בראש ובראשונה לשמור על בריאות הילדים, בריאות אנשי החינוך,
בריאות ההורים והבריאות של כלל הציבור.
כמו כן, הם יאפשרו למערכת החינוך לשמור על רציפות תפקודית,
לייצר יציבות וודאות, ולהבטיח שגרת לימודים רציפה וסדירה לתלמידים,
שצברו פערים בתחום הרגשי החברתי והלימודי.