דלג לתוכן

לקראת ישיבת המליאה

ביום רביעי, ה-1.9.21 תתקיים מליאת מועצה.

על הפרק יעמדו לאישור 2 תב"רים חשובים:

תב"ר לתכנון 3 גני ילדים, וזאת כצורך ממשי לאור הגידול במספר התושבים והאכלוס המהיר (מברכים את בואם של התושבים החדשים).

תב"ר לשיקום מערכות השקיה ושדרוגו.

וקצת ביותר אריכות… עברנו שבוע מלא וגדוש, סיום ההכנות הקדחניות לפתיחת שנת לימודים בצל הקורונה. עבודות פיתוח וקבלת ציוד עם פתיחת שני גני ילדים ברח' הזורע.

היום קבלנו את שלטי הכניסה שיקבלו את פניהם של הקטנטנים שלנו (התמונות, מצ"ב),

ובדרך – לאור הגידול והאכלוס המהיר של תושבים חדשים בישוב אנו שוקדים על תכנון ובנית גני ילדים נוספים ברחוב הזורע,

שכנים ואחים תאומים לגנים "התפוז" ו"הפרדס", והחלטה על אחת מהאופציות לתכנון גן ילדים ברח' הצופית

(יובא לאישור – במליאת המועצה הקרובה).

אוהבים לראות ירוק בעיניים?

איזו כיכר מגוננת יפה. מתי אצלנו בערוגות של הרחוב?!

בחודשים החולפים, בהנחיית ראש המועצה הוחלף קבלן הגינון והתקיים סקר מקיף של כל מערכות ההשקיה

שבישוב לבדיקת תקלות ובעיות חוזרות ונשנות.

תוצאות הסקר היו מטלטלות. מתוך 140 ראשי מערכת – לא נמצאה אחת (!) תקינה.

התגלו פגמים ושברים בכל מערכות ההשקיה, הותקנו צינורות חשמל (!)במקום צינורות מים,

ראשי המערכת הותקנו ומוקמו במקומות לא נכונים- דבר שיצר במשך שנים בזבוז מים אדיר ותשלומי מים גבוהים של המועצה ועוד…

ברור שחובה לקיים טיפול יסודי בממצאים לערוך יישור קו ושדרוג אמיתי. נכון, לא יאומן. הנושא יובא לידיעת חברי המועצה – ולאישורם.

במקביל וכחלק ממתן דגש על שמירה ופיתוח הגינות ושטחי הגינון הציבורים שכרה המועצה מתכננת נוף להכנת

תוכניות פיתוח בהתאמה לצמחיה נכונה ולאופי המיקום (כניסה לישוב, "ריאות" ירוקות בשכונות כגון: התאנה, פינת גולן/מצדה, התפוז ועוד ).

אנחנו ממש לפני טיפול יסודי, עיבוי, גינון ו… יצאנו לדרך.